Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana

Wydarzenia: Światowy Dzień Statystyki

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera

Nauczanie

 fot. Krzysztof Petela

„Przynależność do Chrystusa i wypływający z niej styl życia nie izoluje człowieka wierzącego od świata, ale raczej czyni go aktywnym uczestnikiem posługi miłości na rzecz dobra wspólnego” – te słowa Papież skierował w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek odniósł się do dzisiejszej Ewangelii (por. Mt 22, 15-21), która ukazuje Jezusa zmagającego się z obłudą swoich przeciwników. Próbują oni wpędzić go w pułapkę, stawiając pytanie, na które każda odpowiedź może być powodem do oskarżenia. „Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” (w. 17). Jeśli Jezus odpowie, że nie, to okaże się buntownikiem sprzeciwiającym się panującej władzy, jeśli odpowie, że tak, zostanie uznany za zwolennika kultu cesarza.

 

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Jezus odpowiadając: „oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (w. 21) wznosi się ponad polemikę, w którą próbują uwikłać go przeciwnicy. Zauważa, że owszem, na monecie znajduje się wizerunek cezara, ale człowiek nosi w sobie obraz Boga, któremu jedynie zawdzięcza swoje istnienie i tylko jemu należy się najwyższa cześć.

„W tym stwierdzeniu Jezusa znajdujemy nie tylko kryterium rozróżnienia pomiędzy sferą polityczną a religijną, ale także wyłaniają się tutaj jasne wytyczne dla misji wierzących wszystkich czasów, również dla nas dzisiaj. Płacenie podatków jest obowiązkiem obywateli, podobnie jak przestrzeganie sprawiedliwych praw państwowych – podkreślił Papież. – Jednocześnie należy uznać prymat Stwórcy w ludzkim życiu i w historii, respektując prawo Boga do tego, co do Niego należy.“

Ojciec Święty stwierdził, że właśnie w tym ma swoje źródło misja Kościoła i chrześcijan. Każdy, na mocy chrztu jest powołany do bycia żywą cząstką społeczności, kierując się wskazaniami Ewangelii i światłem Ducha Świętego. Należy w sposób pokorny i odważny angażować się w budowanie cywilizacji miłości, w której panuje sprawiedliwość i braterstwo.

Franciszek życzył na zakończenie, aby Najświętsza Maryja Panna pomagała wszystkim unikać jakiejkolwiek obłudy oraz być uczciwymi i twórczymi obywatelami. Niech także wspiera nas, uczniów Chrystusa, w misji dawania świadectwa, że Bóg jest centrum i sensem życia.

W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański, Papież przypomniał, że tematem tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego są słowa: „Oto ja, poślij mnie! Nawiązujący więzi braterstwa”.

Franciszek podkreślił, że słowa te odnoszą się do każdego chrześcijanina, którego misją jest nawiązywanie więzów braterskiej wspólnoty ze wszystkim ludźmi.

„Realizują ją szczególnie misjonarze i misjonarki – kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, którzy sieją Ewangelię na wielkim polu świata. Módlmy się za nich i udzielmy im naszego konkretnego wsparcia – zachęcił Papież. – W tym kontekście chciałbym podziękować Bogu za długo oczekiwane uwolnienie ojca Pierluigiego Maccalli, który został porwany dwa lata temu w Nigrze. Cieszymy się także, iż wraz z nim zostało uwolnionych trzech innych zakładników. Nadal módlmy się za misjonarzy i katechetów prześladowanych oraz porwanych w różnych częściach świata.“

Ojciec Święty wyraził także wsparcie dla porwanych rybaków, którzy od ponad miesiąca przebywają w Libii oraz ich rodzin. Zachęcił ich, aby nie tracili nadziei, że wkrótce znajdą się w otoczeniu swoich bliskich. Zapewnił o swojej modlitwie w intencji rozmów na szczeblu międzynarodowym dotyczących przyszłości Libii. Wezwał do położenia kresu wszelkim formom nienawiści i opowiedzenia się za dialogiem, który doprowadzi do pokoju, stabilności i jedności w tym umęczonym kraju.

Franciszek zwrócił także uwagę na obecną, rzymską wspólnotę peruwiańską, która zgromadziła się wraz ze szczególnie czczonym w obecnym czasie obrazem „Pana Cudów”.

Oceń treść:
Źródło:
;